Fråga oss om stål

Vår huvudverksamhet är tillverkning och montering av alla typer av stålkonstruktioner samt formtillverkning. Vi är specialiserade på räcken, trappor, skärmtak, stålstommar och formtillverkning. Vi kan bistå våra kunder hela vägen från idé till färdig produkt.


Vi är specialiserade på

  • Smide - stålstommar, avväxlingar
  • Trappor, räcken och skärmtak
  • Tillverkning av formar
Stålkonstruktioner

Stålkonstruktioner

Vi producerar och monterar på kundens beställning en mängd olika stålkonstruktioner, som tex takplåt, avväxlingar och hisschakt

Trappor, räcken & skärmtak

Trappor, räcken & skärmtak

Tjänsten omfattar alla former av räcken, special- och utrymningstrappor samt skärm- och entrétak.

Formtillverkning

Formtillverkning

Vi tillverkar formar för gjutning. Mittbarriärer, kantbalkselement och podier är några exempel. 

Transport

Genom att koncernen gemensamt äger en kranbil kan vi minska våra kostnader för transporter med upp till en femtedel.

Libro Stålteknik - vi gör det med steel

Närproducerat smide i över 60 år