Peab - Skulptören

Peab - Skulptören

Peab - Skulptören

2016-17

Uppsala

Tillverkning och montering av fasadbeklädnad på parkeringshus Skulptören. Fasadbeklädnad i både stål och trä - 98 styck ramar, 6x3 meter. Även tillverkning och montering av skärmtak och räcken.

Årtal

Beställare

2016

Peab

Libro Stålteknik - vi gör det med steel

Närproducerat smide i över 60 år