NCC

NCC

NCC

2015-2016

IFU Arena

Tillverkning och montering av handledare och räcken, både glasräcken och näträcken, både i innebandyhall samt friidrottshall. 

Årtal

Beställare

2015-16

NCC

Libro Stålteknik - vi gör det med steel

Närproducerat smide i över 60 år