NCC - Skandionkliniken

NCC - Skandionkliniken

NCC - Skandionkliniken

2014-15

Uppsala

Tillverkning och montering av fasadpelare, traversbalkar, skärmtak, pergola, handledare och trappräcke med mera. 

Årtal

Beställare

2014-15

NCC

Libro Stålteknik - vi gör det med steel

Närproducerat smide i över 60 år