Byggconstruct - nya Fackhuset

Byggconstruct - nya Fackhuset

Byggconstruct - nya Fackhuset

2016

Uppsala

Tillverkning och montering av spiraltrappa.

Årtal

Beställare

2016

Byggconstruct

Libro Stålteknik - vi gör det med steel

Närproducerat smide i över 60 år