Arcona - Åhlénshuset

Arcona - Åhlénshuset

Arcona - Åhlénshuset

2014

Uppsala

Tillverkning och montage av avväxlingssmide i samband med renovering av Åhlénshuset .

Årtal

Beställare

2017

Arcona

Libro Stålteknik - vi gör det med steel

Närproducerat smide i över 60 år