Historia

I över 60 år har Libro Stålteknik varit en del av Uppsalas verkstadsvärld. Nu som då står tillverkning och kvalitet i fokus.

 

  • 2014 Den 1 juli börjar nya lagar gälla för tillverkning av lastbärande stålkomponenter och bärverk. En certifiering enligt EN 1090-1:2009+A1:2001 med kravstandard EN 1090-2 och ISO 3834-3 med referensstandarder föreligger. Från och med 2014-06-02 så levererar vi CE-märkta lastbärande stålkomponenter och bärverk. 
  • 2013 Christian Granlund blir VD för Libro Stålteknik AB som nu har 12 anställda och Tommy Karlsson går i pension efter lång och trogen tjänst.
  • 2010 förvärvades Libro Stålteknik av Blixtljuset AB och nuvarande ägare Lennart Ling. I Blixtljusets koncern ingick sedan tidigare ML Smide AB, Smidesbyggarna AB och Stockholms Konst- och Byggnadssmide AB (SKBS)
  • 2001 Sven Lindén avlider och verksamheten köpts upp av Tommy Karlsson. 
  • 1997 Företaget säljs till Lindéns Svets och Smide samt flyttar till nuvarande adressen på Verkstadsgatan. 
  • 1991 såldes Libro Verkstäder till St: Eriks Betong.
  • 1977 Libro verkstäder blev personalägt och gav alla 17 anställda lika stort inflytande.
  • 1955 Företaget grundas, då med namnet Libro Verkstäder. Då låg verksamheten i Librobäck och bestod av 30 personer. Ägare hette Gottfrid Lindgren Byggnads AB.Libro Stålteknik - vi gör det med steel

Närproducerat smide i över 60 år